08.04.2016

Spremembe carinskih ugodnosti za pošiljanje na Kitajsko

Kitajsko ministrstvo za finance je v aprilu sprejelo nova pravila glede uvoza blaga za osebno rabo na Kitajsko. Mejni zneski za uvoz so naslednji (valuta = kitajski juan/CNY):

  • 2.000 CNY za uvoz blaga za osebno rabo na posamičen uvoz (prej 1000 CNY),
  • 20.000 CNY za letni znesek uvoza blaga na osebo.

Obračun dajatev in davkov je odvisen od tipa uvoza.

Za spletne nakupe v tujini in pošiljanje na Kitajsko velja naslednje: kadar celotni stroški nakupa (blago, poštnina, transport, zavarovanje) ne presegajo 2.000 CNY in kadar letni znesek nakupov ne preseže omejitve 20.000 CNY, velja:

  • oprostitev uvoznih dajatev,
  • obračun uvoznega DDV v višini 70 % veljavne tarife DDV,
  • obračun potrošniškega davka v višini 70 % veljavne tarife potrošniškega davka.

Mejna vrednost 50 CNY za oprostitev plačila dajatev in davkov (kadar so dajatve in davki do višine 50 CNY) se ne uporablja več.
Uvozi v vrednosti nad 2.000 CNY po transakciji za posameznika ali nad letnim limitom 20.000 CNY za posameznika so predmet rednih uvoznih carinskih postopkov in vseh predpisanih obračunov dajatev in davkov.
Kitajsko ministrstvo za finance bo pripravilo tudi seznam produktov, ki se lahko uvozijo v mednarodni spletni trgovini.

Določbe za pošiljanje blaga v primeru fizične osebe fizični osebi na Kitajskem ter za blago, ki se vnaša ob prehodu meje na Kitajsko, bodo ravno tako predmet sprememb: mejna vrednost se bo dvignila s 1.000 CNY na 2.000 CNY, spremenile pa se bodo tudi tarife dajatev.

Uvajanje carinskih ugodnosti za pošiljanje v ZDA

06.04.2016

Potem ko so Združene države Amerike podpisale trgovinski sporazum »Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015», je carinska uprava ZDA (Customs and Border Protection – CBP) objavila, da z 10. marcem 2016 uvaja carinske olajšave ob uvozu v ZDA: carinska mejna vrednost blaga/pošiljke za dnevni uvoz posameznika brez dajatev se dvigne z 200 USD na 800 USD.
CBP še vedno lahko zahteva izvedbo formalnega uvoza za katerokoli pošiljko, kadar so potrebne dodatne informacije oziroma gre za varnost.

Novi postopki carinjenja

04.11.2015

Novi postopki carinjenja

Spoštovani uporabniki storitev carinskega posredovanja,

od uvedbe moderniziranega carinjenja v juniju 2014 si Pošta Slovenije prizadeva izboljšati in pospešiti postopke carinjenja blaga. V ta namen smo vložili ogromno truda, sredstev in znanja v uvedbo nekaterih novih storitev in prenovitev obstoječih. Prenova je posledica potreb in zahtev, ki smo jih pri opravljanju storitev carinjenja zaznali tekom preteklega obdobja, in ima za cilj med drugim tudi izboljšati izmenjavo carinskih podatkov za namene naprednega carinjenja. Novi cenik, ki je v veljavi od 2. 11. 2015, odraža spremembe, ki smo jih uvedli. Vključuje nove storitve in prinaša spremembo cen prenovljenih storitev.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Oddelek carinske pošte
Pošta Slovenije d.o.o.

Novi postopki carinjenja

01.04.2015

Sprememba carinskih postopkov za poštne pošiljke

S 1. junijem 2014 so bile uvedene spremembe pri carinjenju poštnih pošiljk, ki se izmenjujejo v okviru določb Svetovne poštne zveze.

Pošta Slovenije opravlja kot deklarant naslednje naloge v carinskem postopku:

  • selekcijo pošiljk za predložitev carinskemu organu
  • predložitev blaga v pošiljkah ter podatkov o blagu v pošiljkah carinskemu organu (v elektronski obliki),
  • pridobivanje dodatnih podatkov o pošiljkah v carinskem postopku (dokumenti dokazila),
  • obračun carinskih dajatev in izvedenih carinskih storitev za pošiljke v carinskem postopku.

Izmenjava informacij med carino in Pošto poteka v celoti v elektronski obliki in temelji na enkratnem zajemu podatkov o pošiljkah.

Spremenjen in moderniziran način carinjenja poštnih pošiljk je predviden tako v carinski zakonodaji kot tudi v določbah Svetovne poštne zveze.

Najpogostejše vprašanja in pripombe uporabnikov

1. Zakaj plačilo storitev / postopkov carinskega posredovanja

Če se v poštnih pošiljkah pošilja blago, je potrebno ob vstopu v naslovno državo upoštevati carinske predpise. Za poštne pošiljke, prispele v Slovenijo, je skladno s pooblastili carine za izvedbo carinskih predpisov določena in zakonsko odgovorna Pošta Slovenije. Storitve v zvezi s carinskimi postopki so tržne storitve, so izvedene, ker naslovniki želijo uvoziti/izvoziti določeno blago v poštnem prometu in so zato tudi zaračunane uporabnikom.

2. Nesmiselnost izvedenih postopkov in odpiranja pošiljk

Carinski postopki so predpisani s carinsko zakonodajo. Od izvajalca zahtevajo predložitev popolnih in natančnih podatkov carini o pošiljki in blagu v pošiljki v elektronski obliki, carini za vsako pošiljko, ki postane predmet takih postopkov. Kadar na zunanji strani pošiljke ni na voljo zadostnih podatkov, se pošiljka v prisotnosti carine odpre, da se preveri, če so morebiti dokumenti priloženi v notranjosti pošiljke oziroma se preveri dejanska vsebina pošiljke. Na zahtevo carine se mora odpreti vsaka s strani carine predložena pošiljka. Za vse odprte pošiljke je izvedena storitev »Postopek preverjanja« - ugotavljanje dejanske vsebine, vrednosti vsebine, ki je zaračunana uporabniku.

3. Skladiščenje pošiljke v carinskem skladišču – za pošiljko naslovnik ni prejel obvestila

V postopku carinjenja nastopa Pošta Slovenije v vlogi zastopnika uvoznika blaga. Za pravilno izvedbo postopka carinjenja potrebujemo ustrezno dokumentacijo. Poleg opisa blaga, ki omogoča pravilno uvrstitev za določitev carinske in davčne stopnje, moramo razpolagati tudi z ustreznim dokumentom (računom) in/ali drugo listino, ki izkazuje točno vsebino, vrednost in količino blaga (izjavo o vrednosti v primeru daril, končni izpis zaključka dražbe ob nakupu in podobno).

Za določitev carinske vrednosti blaga potrebujemo tudi dokazila o stroških, povezanih s pošiljko. Carinska stopnja je dodatno odvisna tudi od dokazil o poreklu.

V kolikor pošiljka ne vsebuje minimalnih zahtev glede listin, ali pa je glede na naravo blaga deklarirana s sumljivo nizko vrednostjo, ki ne ustreza vrsti, teži blaga in podobno, se namesto sprostitve v prost promet izvede postopek carinskega skladiščenja. O potrebnih dopolnitvah dokumentov za uvoz pošiljke je naslovnik obveščen s pisnim obvestilom. Po elektronski poti je možno obvestiti le naslovnike, ki imajo na pošiljki poleg naslova označen tudi e-poštni naslov.

4. Razdelitev naročenega/kupljenega blaga v več pošiljk

Praksa spletnih trgovcev, da prodano blago delijo oziroma razporedijo v več manjših pošiljk, povzroča ob uvozu pošiljk v naslovno državo nemalo težav. Kupci namreč večkrat posredujejo celoten račun nakupa brez oznak, kaj naj bi se v posamičnih pošiljkah nahajalo. Kadar se pošilja blago v knjiženih pošiljkah, so kupci v veliki meri s strani spletnega prodajalca obveščeni o sprejemnih številkah pošiljk, v katerih je blago poslano, kot tudi o vsebini blaga, ki se nahaja v vsaki poslani pošiljki. Teh informacij pa ne posredujejo carinski pošti, da bi tako pohitrili in poenostavili carinske postopke. Vse informacije v zvezi s pošiljkami (sprejemne številke, delitev nakupa v več pošiljk), ki jih kupcem posredujejo spletni trgovci, je dobro posredovati carinski pošti, da se lahko čim hitreje in kar najbolj pravilno izvedejo carinski postopki za vaše pošiljke.